fbpx ...
Zamknij

Outsourcing czy in-house?

1678628243142

Jakie zalety ma delegowanie projektu IT w modelu outsourcingowym, a jakie realizowanie wszystkiego in-house? Czym jest body leasing?

Dzięki Body Leasing firma wynajmuje pracowników od software house’u, aby zwiększyć swoje zasoby ludzkie na czas realizacji określonego projektu lub zadania. Oto kilka potencjalnych zalet body leasingu w IT:

👉🏻 Dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów – dostawcy usług IT zazwyczaj zatrudniają specjalistów z różnych dziedzin IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy nad różnymi projektami i w różnych technologiach. Dzięki temu firma korzystająca z body leasingu może mieć dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą jej w realizacji projektu lub zadania.

👉🏻 Elastyczność – body leasing pozwala firmie na elastyczne zwiększenie lub zmniejszenie swoich zasobów ludzkich w zależności od potrzeb. Firma nie musi zatrudniać stałych pracowników na pełen etat, co jest korzystne szczególnie w przypadku projektów o ograniczonym czasie trwania.

👉🏻 Oszczędności – koszty związane z zatrudnieniem pracownika mogą być wysokie (np. wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne, dodatkowe benefity itp.). Korzystanie z body leasingu pozwala firmie na zaoszczędzenie na tych kosztach, ponieważ koszty związane z pracownikiem ponosi dostawca usług IT.

👉🏻 Brak konieczności szkolenia – specjaliści zatrudnieni przez dostawcę usług IT zazwyczaj posiadają już odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy nad różnymi projektami i technologiami. Dzięki temu firma korzystająca z body leasingu nie musi poświęcać czasu ani środków na szkolenie pracowników.

👉🏻 Zwiększenie efektywności – dzięki dostępowi do wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w pracy nad różnymi projektami, firma może zwiększyć efektywność swojej pracy i skrócić czas realizacji projektu.

Body leasing a budowanie własnego zespołu projektowego

Body leasing i budowanie własnego zespołu projektowego to dwa różne modele biznesowe, a wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji firmy.

Budowanie własnego zespołu projektowego może być korzystne, jeśli firma planuje długoterminowe projekty lub pracę nad stałymi produktami. W takim przypadku firma może zatrudnić stałych pracowników, którzy będą pracować w jej siedzibie, a firma będzie miała pełną kontrolę nad ich pracą i postępem projektów. Pracownicy ci mogą być szkoleni i rozwijani, aby lepiej odpowiadać na potrzeby firmy i projektów.

Z drugiej strony, body leasing może być korzystny w przypadku krótkoterminowych projektów, gdy firma potrzebuje specjalisty z danej dziedziny tylko na krótki czas. W takim przypadku wynajęcie specjalisty może być bardziej opłacalne niż zatrudnienie pracownika na stałe. Ponadto, korzystanie z body leasingu pozwala firmie na dostęp do specjalistów z różnych dziedzin IT, którzy posiadają różnorodne doświadczenie w pracy nad projektami.

W każdym przypadku wybór między body leasingiem a budowaniem własnego zespołu projektowego zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji firmy, a także od rodzaju projektów, nad którymi firma pracuje. Firma powinna dokładnie rozważyć swoje potrzeby i cele biznesowe, aby wybrać najlepszy dla siebie model biznesowy.

Czy outsourcing jest lepszy?

Outsourcing w branży IT polega na zleceniu firmie zewnętrznej wykonania usług informatycznych, które normalnie byłyby realizowane przez pracowników zatrudnionych wewnątrz firmy. W ramach outsourcingu firma zleca dostawcy usług IT (nazywanemu również podwykonawcą lub kontrahentem) wykonanie określonych zadań lub projektów związanych z IT.

➡️ Oto kilka przykładów usług informatycznych, które są często outsourcowane w branży IT:

Oprogramowanie – firma może zlecić dostawcy usług IT stworzenie oprogramowania, aplikacji lub systemów informatycznych.

Zarządzanie sieciami – dostawca usług IT może zająć się projektowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem sieciami informatycznymi firmy.

Wsparcie techniczne – dostawca usług IT może zapewnić firmie wsparcie techniczne dla jej pracowników lub klientów.

Usługi chmurowe – dostawca usług IT może zaoferować firmy usługi chmurowe, takie jak hosting, przechowywanie danych lub backup.

Analiza danych – dostawca usług IT może przeprowadzić analizę danych dla firmy, co może pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych.

➡️ Korzyści outsourcingu w branży IT mogą obejmować:

Oszczędności – outsourcing może być korzystny finansowo, ponieważ koszty związane z utrzymaniem wewnętrznego zespołu informatycznego mogą być wysokie.

Dostęp do specjalistów – outsourcing pozwala firmie na dostęp do specjalistów z różnych dziedzin IT, którzy posiadają różnorodne doświadczenie w pracy nad projektami.

Skalowalność – outsourcing może pomóc firmie w szybkim i elastycznym dostosowaniu się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Koncentracja na głównych zadaniach – outsourcing może pomóc firmie w skoncentrowaniu się na jej głównych zadaniach biznesowych, pozwalając na delegowanie niektórych zadań związanych z IT do zewnętrznej firmy.

Nowe spojrzenie na problemy – zewnętrzny dostawca usług IT może przynieść nowe spojrzenie i pomysły na problemy firmy.

✅ Przed podjęciem decyzji o outsourcingu dokładnie rozważ swoje potrzeby i cele biznesowe oraz skonsultować się z dostawcami usług IT w celu wyboru najlepszego dla siebie modelu outsourcingu.

Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn

STWÓRZ APLIKACJĘ

BEZPŁATNA WYCENA

Łatwiej się nie da.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.