fbpx ...
Zamknij

Możliwości

Reszta jest rzemiosłem.

Sprawdzone rozwiązania i rekomendacje

Bezpieczny kod źródłowy i pełne wsparcie techniczne w trakcie trwania projektu.

Aplikacje mobilne, to nie tylko właściwie stworzone oprogramowanie, to także pełne wsparcie na każdym etapie rozwoju usługi. Warsztat pracy i właściwe procesy budowy systemu pozwalają szybciej osiągać cele zespołu projektowego. 

Warsztat

Technologia natywna i Flutter. Dwie alternatywy, które się uzupełniają. Dopasujemy technologie na miarę projektu.

PROCES POWSTAWANIA
APLIKACJI​

IDEA

Przedstawiasz swój pomysł.

ANALIZA WSTĘPNA

Nasz zespół analizuje projekt od strony biznesowej i wykonawczej

KONCEPCJA

Przedstawiamy Ci koncept realizacji Twojego pomysłu. Robimy też wstępną wycenę.

MAKIETA

Tworzymy design i sposób jej działania (UI, UX)

DEVELOPMENT

Etap kodowania – podzielony na cykle. Pokazujemy Ci efekty po każdym z nich

TESTING

Testowanie – weryfikacja poprawności działania aplikacji.

DEPLOY

Publikacja produktu w Google Play i App Store

ROADMAP

Przedstawiamy plan działań marketingowych

UTRZYMANIE I ROZWÓJ

Odpowiadamy za techniczne utrzymanie aplikacji mobilnej

Co oferujemy?

Aplikacje. Marketing.

STWÓRZ APLIKACJĘ

BEZPŁATNA WYCENA

Łatwiej się nie da.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.