fbpx ...
Zamknij

8 najczęstszych problemów z Software Housem

jak-wybrac-software-house

Realizując start-up związany z tworzeniem oprogramowania możesz spotkać się z typowymi problemami. Wiele start-upów z tym się boryka, dlatego opracowaliśmy listę 8 najczęstszych problemów z sofware house’ami, wraz z informacją jak sobie z tymi problemami radzić.

 1. Brak komunikacji, czyli jak dogadać się z zespołem developerskim
  Brak regularnej i efektywnej komunikacji między zespołem projektowym a software house’em może prowadzić do nieporozumień i błędów projektowych. Niedoprecyzowane wymagania mogą wynikać z niewystarczającej analizy biznesowej lub braku komunikacji na lini inwestor <-> software house. Jeśli nie ustalono regularnych spotkań i raportowania postępów projektu, może to prowadzić do luk w komunikacji. Natomiast wybór niewłaściwych narzędzi komunikacyjnych może utrudniać efektywną komunikację. Warto wybrać odpowiednie narzędzia, takie jak platformy do zarządzania projektem, systemy śledzenia zadań lub narzędzia do komunikacji online, które ułatwią wymianę informacji. Jeśli nie określono jasnych ról i odpowiedzialności w ramach projektu, może to prowadzić do zamieszania i niejasności w komunikacji. Każdy członek zespołu powinien mieć przypisane konkretne zadania i zadania oraz być świadomy swojej roli w projekcie.
  Jak sobie z tym radzić z komunikacją? Zadbanie o klarowną komunikację, szczegółowe określenie wymagań przed rozpoczęciem projektu oraz regularne spotkania w celu weryfikacji i dostosowywania wymagań. To podstawa. Ponadto rekomendujemy ustanowienie wyraźnych kanałów komunikacji, takich jak regularne spotkania, wymiana informacji na temat postępów projektu i stosowanie narzędzi do zarządzania projektem.


 2. Brak zrozumienia potrzeb biznesowych
  Software house może nie posiadać pełnego zrozumienia specyfiki i celów biznesowych klienta. Wykonawca aplikacji może nie mieć wystarczającego doświadczenia w danej branży, co utrudnia zrozumienie specyficznych potrzeb i wymagań. Brak znajomości branżowych procesów biznesowych może prowadzić do nieodpowiednich rozwiązań.
  Jak opisać nasze potrzeby biznesowe? Zapewnienie jasnego i kompleksowego opisu biznesowych potrzeb klienta, a także przekazywanie istotnych informacji o branży i kontekście działalności pomożemy we wzajemnym zrozumieniu. Metodologia Agile, tak jak np. Scrum, promuje regularne spotkania i współpracę pomiędzy zespołem biznesowym a software house’em. Pracując w krótkich iteracjach, można na bieżąco oceniać postępy i zapewnić dostosowanie projektu do zmieniających się potrzeb. Ustal etapy weryfikacji i akceptacji: Wprowadź proces weryfikacji i akceptacji, który pozwoli na regularne sprawdzanie postępów projektu i zgodności z wymaganiami biznesowymi. To umożliwi wcześniejsze wykrycie ewentualnych niezgodności i zapobiegnie dalszemu postępowi w nieodpowiednim kierunku. Przy większych projektach warto rozważyć współpracę z dedykowanym zespołem z software house’u. Taki zespół będzie bardziej zaangażowany, lepiej zrozumie potrzeby i będzie mógł dostosować się do zmieniających się wymagań.

 3. Opóźnienia w dostawie prac developerskich
  Opóźnienia mogą wynikać z różnych czynników, takich jak złe planowanie, zmienne wymagania, problemy techniczne, niedostępność zasobów. Software house może napotkać trudności w oszacowaniu czasu potrzebnego do realizacji zadań lub nieodpowiednio zarządzać swoimi zasobami.
  Jak zadbać o terminowość?
  Radzimy ustalenie realistycznego harmonogramu, regularne monitorowanie postępów projektu, wczesne identyfikowanie potencjalnych przeszkód i podejmowanie odpowiednich działań korygujących. Dodatkowo pomogą regularne śledzenie postępów projektu, monitorowanie terminów i ich przestrzeganie, częsta komunikacja w celu identyfikacji oraz szybkie rozwiązania ewentualnych opóźnień.


 4. Niedostateczna jakość produktu
  Brak odpowiednich standardów jakości, niedokładne testowanie i niewłaściwe zapewnienie kontroli jakości przez software house może powodować, że produkt dostarczony przez software house będzie niskiej jakości. Całość może działać poprawnie, ale aplikacja może zawierać tzw. „spaghetti code”, który będzie problematyczny w utrzymaniu i w modyfikacji.
  Jak zadbać o wysoką jakość?
  Polecamy określenie wyraźnych wymagań dotyczących jakości, przeprowadzanie regularnych testów, zapewnienie dokładnej weryfikacji i kontroli jakości produktu. Poproś software house o regularne przeglądy kodu, które pozwolą na wczesne wykrycie ewentualnych problemów. Przeglądy kodu są skutecznym sposobem na identyfikację niedociągnięć, błędów czy niezgodności z założeniami projektu. Warto także skonsultować jakość kodu z niezależnym developerem, dzięki temu otrzymasz wiarygodną informacje o jakości kodu.

 5. Niewystarczające testowanie
  Niedostateczne testowanie oprogramowania może prowadzić do odkrycia błędów dopiero w późniejszych fazach projektu lub po jego wdrożeniu. To może okazać się zabójcze.
  Jak testować aplikację? Opracowanie kompleksowego planu testowania, uwzględnienie różnych scenariuszy użytkowania, przeprowadzanie testów zarówno przed wdrożeniem, jak i po nim. Najlepszym sposobem jest testowanie 3-poziomowe: najpierw testuje developer, który wykonał funkcjonalność, następnie tester, a na koniec inwestor dzięki środowisku UAT.

 6. Problemy w zarządzaniu projektem
  Różnice w stylach zarządzania, brak jasno określonych ról i odpowiedzialności, niewłaściwe rozdzielenie obowiązków może powodować poważne problemu w zarządzaniu projektem.
  Sprawne zarządzanie projektem: Sporządź realistyczny plan projektu, uwzględniając wszystkie zadania, zasoby, terminy i zależności między nimi. Opracuj harmonogram, który pomoże w śledzeniu postępów i zapewnieniu terminowego ukończenia projektu. W problemach z zarządzaniem projektem pomoże wypracowanie efektywnego modelu zarządzania projektem, precyzyjne określenie ról i obowiązków, regularne raportowanie postępów oraz identyfikowanie ewentualnych konfliktów na wczesnym etapie.

 7. Brak skalowalności projektu
  Software house może nie uwzględnić przyszłych potrzeb rozwoju i skalowalności projektu. Jeśli projekt IT nie jest skalowalny, może napotkać trudności w przyszłym rozwoju i rozbudowie. Gdy ilość użytkowników, transakcji lub obciążenie systemu rośnie, a infrastruktura nie jest w stanie dostosować się do tych zmian, projekt może napotkać problemy wydajnościowe i funkcjonalne. Jeżeli projekt IT nie jest skalowalny, trudno będzie obsłużyć wzrost liczby użytkowników lub transakcji. To może prowadzić do opóźnień, awarii systemu, a nawet utraty klientów.
  Jak zapewnić projektowi skalowalność? Polecamy zadbanie o elastyczność i skalowalność rozwiązania, uwzględnienie potencjalnych scenariuszy rozwoju i zapewnienie odpowiednich możliwości rozbudowy. Wraz z software house’m dobierz technologie, frameworki i architekturę systemu, które są elastyczne i umożliwiają skalowanie. Wybierz rozwiązania, które są odporne na wzrost obciążenia, łatwo integrują się z innymi systemami i pozwalają na dodawanie nowych modułów.

 8. Niedostateczne wsparcie po wdrożeniu
  Możliwości wsparcia i rozwoju systemu IT jest niezwykle ważne. Brak odpowiedniego wsparcia technicznego lub konserwacyjnego ze strony software house’u po zakończeniu projektu może spowodować problemy zaraz po kick-office (starcie projektu)
  Jak sobie radzić z brakiem wsparcia? Z pewnością pomoże ustalenie jasnych warunków gwarancji i konserwacji, podpisanie umowy na wsparcie techniczne, zapewnienie dostępności dla ewentualnych napraw i udoskonaleń po wdrożeniu. Już na etapie zlecania prac IT ustal z zespołem projektowym na jakich zasadach i w jakiej cenie będzie świadczona usługa supportu. Pozwoli Ci to uniknąć problemów na późniejszych etapie życia Twojego produktu IT.

Radzenie sobie z problemami związanymi z projektem IT opisanymi powyże wymaga aktywnego zarządzania projektem, klarownej komunikacji, określenia oczekiwań i odpowiednich mechanizmów kontroli jakości. Ważne jest również nawiązanie partnerskiej relacji z software house’em, opartej na zaufaniu i współpracy. Utrzymanie projektu na poziomie może sprawiać kłopot, ale dobór odpowiedniego wykonawcy, który zadba o powyższe aspekty pozwala właścicielowi projektu spać spokojnie.

Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn

STWÓRZ APLIKACJĘ

BEZPŁATNA WYCENA

Łatwiej się nie da.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.