fbpx ...
Zamknij

Niedokończony projekt aplikacji – Jak wrócić na właściwe tory?

dokonczenie-projektu-aplikacji

Jeśli masz niedokończony projekt aplikacji przez niekompetentny zespół lub błędy w założeniach projektowych, to istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby poradzić sobie z tą sytuacją i dokończyć projekt zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi:

 1. Przeprowadź szczegółową analizę: Na początku dokładnie przeanalizuj stan projektu i zidentyfikuj, które elementy są niedokończone lub niezgodne z oczekiwaniami. Sporządź listę zadań do wykonania i zapisz, jakie są wymagane poprawki.
 2. Oceń kompetencje zespołu: Dokonaj oceny kompetencji obecnego zespołu, aby zidentyfikować, czy są w stanie poprawić niedociągnięcia i dokończyć projekt. Jeśli zespół jest naprawdę niekompetentny, konieczne może być zastąpienie lub uzupełnienie go o bardziej doświadczonych specjalistów.
 3. Skonsultuj się z ekspertami: Jeśli nie masz wystarczającej wiedzy technicznej, skonsultuj się z ekspertami w dziedzinie tworzenia aplikacji lub konsultantem IT. Przedstaw im sytuację i poproś o ocenę obecnego stanu projektu oraz zalecenia dotyczące dalszych działań.
 4. Określ priorytety: Ustal, które elementy projektu są najważniejsze i najbardziej krytyczne z punktu widzenia biznesowego. Skup się na dokończeniu tych kluczowych funkcjonalności, aby w pierwszej kolejności spełnić podstawowe wymagania projektu.
 5. Zidentyfikuj nowych wykonawców: Jeśli obecny zespół nie spełnia wymagań, rozważ znalezienie nowych wykonawców, którzy są kompetentni i mają doświadczenie w tworzeniu aplikacji. Przeprowadź proces rekrutacyjny lub skorzystaj z usług agencji lub freelancerów, aby znaleźć odpowiednich specjalistów.
 6. Przeanalizuj budżet i harmonogram: Przeanalizuj aktualny budżet i harmonogram projektu, aby upewnić się, że są one odpowiednie do dokończenia projektu. Jeśli konieczne, dostosuj te parametry, uwzględniając nowe zasoby i ewentualne koszty naprawy niedociągnięć.
 7. Zaplanuj etapy i monitoruj postępy: Opracuj nowy plan realizacji projektu, określając etapy, zadania i terminy. Utrzymuj regularny kontakt z nowym zespołem, monitoruj postępy i sprawdzaj, czy projekt przebiega zgodnie z oczekiwaniami.
 8. Komunikacja i zarządzanie projektem: Zapewnij silną komunikację z nowym zespołem, jasno komunikując cele, oczekiwania i wymagania projektu. Wykorzystaj narzędzia do zarządzania projektem, takie jak tablice Kanban, systemy śledzenia zadań itp., aby zapewnić przejrzystość i efektywność w zarządzaniu projektem.

W przypadku poważnych trudności z dokończeniem projektu warto rozważyć skonsultowanie się z prawnikiem lub specjalistą ds. umów, aby zabezpieczyć swoje interesy i rozważyć ewentualne środki zaradcze.

Pamiętaj, że dokończenie niedokończonego projektu może wymagać dodatkowego czasu i zasobów, dlatego ważne jest, aby podejść do tego w sposób pragmatyczny i zapewnić odpowiednie wsparcie dla nowego zespołu w celu osiągnięcia sukcesu projektu.

Mam nowego wykonawcę – Co dalej?

Przekazanie projektu nowemu zespołowi IT jest kluczowe dla kontynuacji i dokończenia projektu aplikacji. Oto kilka elementów, które warto przekazać nowemu zespołowi:

 1. Dokumentacja projektu: Udostępnij wszelką dokumentację dotyczącą projektu, w tym analizę biznesową, wymagania funkcjonalne, projekt interfejsu użytkownika, diagramy architektury, specyfikacje techniczne itp. Upewnij się, że dokumentacja jest aktualna i kompletna.
 2. Kod źródłowy i repozytorium kodu: Przekazanie repozytorium kodu jest kluczowe, aby nowy zespół mógł zacząć od miejsca, w którym poprzedni zespół się zatrzymał. Upewnij się, że repozytorium jest odpowiednio udokumentowane i dostępne dla nowego zespołu.
 3. Dostęp do zasobów: Przekazanie dostępu do wszystkich niezbędnych zasobów, takich jak konta deweloperskie, narzędzia programistyczne, biblioteki, licencje oprogramowania, klucze API itp. Zapewnienie pełnego dostępu do zasobów umożliwi nowemu zespołowi kontynuację pracy bez przeszkód.
 4. Historia projektu i dotychczasowe postępy: Podziel się historią projektu i informacjami dotyczącymi dotychczasowych postępów. Przekazanie informacji na temat wykonanych zadań, niedociągnięć, problemów technicznych i innych istotnych aspektów pomoże nowemu zespołowi zrozumieć kontekst i podejść do projektu.
 5. Kontakty i wsparcie: Przekazanie kontaktów z kluczowymi interesariuszami, takimi jak kierownictwo projektu, przedstawiciele biznesowi i inni członkowie zespołu, którzy mogą dostarczyć dodatkowe informacje i wsparcie w razie potrzeby.
 6. Przejście w tryb przekazania: Zorganizuj spotkanie przekazania, na którym członkowie obu zespołów będą obecni. Zapewnij okazję do zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości i wzajemnego zrozumienia. Może być konieczne także okresowe wsparcie ze strony poprzedniego zespołu podczas pierwszych tygodni, aby zapewnić płynne przejście.
 7. Zarządzanie wiedzą: Przekazanie wiedzy jest kluczowe dla kontynuacji projektu. Zorganizuj sesje szkoleniowe, dokumentuj wiedzę ekspercką i udostępnij odpowiednie materiały szkoleniowe, które pomogą nowemu zespołowi zrozumieć strukturę projektu i podstawowe aspekty techniczne.

Jeśli uprzednio wykonałeś prawidłową analizę rynku, która wykazała, że projekt przyjmie się, to z pewnością warto się nie poddawać. Skorzystaj ze sprawdzonych partnerów i kontynuuj projekt!

Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn

STWÓRZ APLIKACJĘ

BEZPŁATNA WYCENA

Łatwiej się nie da.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.