fbpx ...
Zamknij

Koszt stworzenia aplikacji, czyli jak rozmawiać o cenie?

proces-tworzenia-aplikacji

Kwestia kosztów stworzenia aplikacji mobilnych lub webowych z pewnością jest dla Ciebie ciekawa. Jak do tego podejść, aby wydać dokładnie tyle co trzeba, zachowując maksymalną jakość i wartość biznesową? Na jakich danych opierać się szacując budżet aplikacji?

Masz kilka sposobów jak rozmawiać o Twojej aplikacji z potencjalnymi wykonawcami. Przedstawiamy kilka typowych sposobów zapytania o cenę.

Sposób 1: Zapytanie o przedział kosztów

Treść takiego zapytania może wyglądać tak:

„Szanowni Państwo,

Interesuje mnie stworzenie aplikacji o [krótko cel i funkcjonalności aplikacji]. Chciałbym zasięgnąć informacji od Państwa dotyczących przedziału kosztów budowy takiej aplikacji.

Czy byłaby możliwość dostarczenia wstępnej wyceny lub szacunkowego zakresu kosztów, uwzględniającego proces projektowania, programowania, testowania oraz wdrożenia aplikacji? Bardzo istotne jest dla mnie uzyskanie informacji dotyczących kosztów, aby móc ocenić dostępne mi możliwości finansowe i podjąć decyzję dotyczącą dalszych działań.

Proszę o przesłanie informacji na adres e-mail lub kontakt telefoniczny, abyśmy mogli omówić szczegóły i ewentualnie ustalić spotkanie w celu bardziej szczegółowej dyskusji na temat projektu.

Z góry dziękuję za Państwa czas i odpowiedź.

Z poważaniem, [Twoje imię]”

Czy to dobry sposób?

Lakoniczna informacja o projektowanej aplikacji spowoduje, że szanujący swój i klienta software house poda dość abstrakcyjne kwoty. „Aplikacja będzie mieściła się w przedziale 60 000 – 150 000 zł, w zależności od ilości ekranów i funkcjonalności”

Sposób 2: Wysłanie specyfikacji z prośbą o wycenę

Jeśli posiadasz specyfikację projektu, który uwzględnia wszystkie przewidziane funkcjonalności, zależności między nimi oraz wszystkie ekrany aplikacji (choćby w formie opisowej), to już jesteś krok dalej. Taka wycena może mieć sens, więc przyjrzymy się temu scenariuszowi bliżej.

Dokładnie rozpisana specka stworzy już pewien obraz u Project Managera IT, będzie mógł już nawet coś Ci doradzić i…. prawdopodobnie otrzymasz odpowiedź zbliżoną do takiej: „Aplikacja webowa, to koszt maksymalnie 90 000 zł, natomiast koszt aplikacji mobilnej będzie uzależniony od kilku czynników…[lista pytań]” oraz na koniec maila mocno proklienckie: „Chętnie umówię się z Państwem na konsultacje, aby porozmawiać o szczegółach aplikacji, abyśmy mogli przygotować dla Państwa analizę”

Czy to Ci wystarczy?

Sposób 3: Zatrudnienie analityka biznesowego, niech on sporządzi wycenę

Analityk biznesowy, który tworzy koncepcję aplikacji, a następnie user stories, to bardzo cenna persona w projekcie. Niemniej dość kosztowna, szczególnie na etapie tworzenia zarysu. Jeśli spróbujesz zatrudnić analityka biznesowego bez właściwego rozeznania, to otrzymasz taką odpowiedź:

Dziękujemy za zapytanie, oczywiście dysponujemy w swoim zespole doskonałym analitykiem biznesowym. Proszę przesłać informację o tym co chcieliby Państwo stworzyć, a nasz analityk się tym zajmie. Godzina pracy analityka, to xxx zł, a czas niezbędny na przygotowanie analizy, wraz z user stories to xxx godz”.

Jeśli się zgodzisz, to otrzymasz szczegółowo rozpisaną analizę biznesową, z rozpisanymi funkcjonalnościami i zależnościami (eng. dependencies) oraz opracowaniem strategii wdrożenia…ale nadal nie będziesz wiedział ile ta aplikacja będzie kosztować i z czego ma się utrzymać.

Sposób 4: Określenie celu i modelu biznesowego

Najlepszym znanym nam sposobem od którego powinna zacząć się wycena aplikacji mobilnej, to model biznesowy.
Określenie celu biznesowego aplikacji jest kluczowym krokiem w procesie tworzenia aplikacji, który ma na celu zidentyfikowanie głównego celu, jaki aplikacja ma spełniać w kontekście działalności biznesowej. Cel biznesowy aplikacji powinien być jasny, konkretny i zgodny z celami organizacji.

Jak wygląda taki proces krok po kroku?

  1. Zrozumienie potrzeb biznesowych: Przeprowadź analizę potrzeb biznesowych i zidentyfikuj obszary, w których aplikacja może przynieść wartość i rozwiązać konkretne problemy. Wywiady z interesariuszami, analiza procesów biznesowych i badanie rynku mogą dostarczyć cennych informacji w tym zakresie.
  2. Określenie oczekiwanych korzyści: Zastanów się, jakie korzyści chciałbyś osiągnąć za pomocą aplikacji. Czy chodzi o poprawę efektywności operacyjnej, zwiększenie dochodów, zwiększenie lojalności klientów, usprawnienie procesów, rozszerzenie rynku docelowego czy wzmocnienie konkurencyjności? Sprecyzuj te oczekiwane korzyści.
  3. Identyfikacja głównych funkcji i możliwości: Określ, jakie funkcje i możliwości aplikacji będą niezbędne do osiągnięcia celu biznesowego. Zidentyfikuj najważniejsze funkcje, które powinny być obecne w aplikacji i które w znaczący sposób przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych korzyści.
  4. Ustalanie wskaźników sukcesu: Sformułuj konkretne wskaźniki sukcesu, które pozwolą zmierzyć osiągnięcie celu biznesowego. Mogą to być liczby, takie jak zwiększenie sprzedaży o określony procent, skrócenie czasu przetwarzania zamówień, zwiększenie udziału w rynku itp. Wybierz miary, które są odpowiednie dla twojego biznesu i celu aplikacji.
  5. Wsparcie strategii biznesowej: Upewnij się, że cel biznesowy aplikacji jest zgodny z ogólną strategią biznesową organizacji. Powinien być zintegrowany z innymi działaniami i celebiznesowymi, aby przyczynić się do realizacji długoterminowych planów.
  6. Komunikacja i zrozumienie: Ważne jest, aby cel biznesowy aplikacji był jasno komunikowany i zrozumiany przez wszystkich interesariuszy, w tym członków zespołu projektowego, klientów, użytkowników końcowych i innych zainteresowanych stron. Umożliwi to skoncentrowanie się na osiągnięciu wspólnego celu i uniknięcie rozbieżności w oczekiwaniach.

Gdy określisz wszystkie cele biznesowe zgłoś się do agencji i opisz na czym Ci zależy. Poproś o wybranie rozwiązania, które spełnia wszystkie cele biznesowe i kosztuje tylko tyle co jest konieczne. W przypadku PoC („Czym jest PoC i dlaczego warto o nim pomyśleć?”) lub MVP (Minimum Viable Product) aplikacja może być stworzona w technologii „low-code”, jest ona tańsza od tradycyjnych aplikacji (high code) nawet o 80%.

Zwróć też uwagę czy software house ma przynajmniej podstawową wiedzę z dziedziny marketingu i sprzedaży. Jeśli nie, to koszty wytworzenia aplikacji będą wyższe, a w skrajnym wypadku projekt może mieć trudności z rentownością.

Dowiedz się też jak unikać typowych problemów z wykonawcami z branży IT

Podziel się:

Facebook
Twitter
LinkedIn

STWÓRZ APLIKACJĘ

BEZPŁATNA WYCENA

Łatwiej się nie da.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.